Story cover of author hanhjt

Truyện Đam Mỹ

Đang cập nhật

23-10-2013

Trục phong lưu - Tiểu Ngư Đại Tâm

0 Lượt thích / 1,085 Lượt đọc
Văn án:
Nàng là trong núi nhất bá vương, xuất ra cướp bóc là ham, chỉ vì tìm nàng thất lạc nhiều năm chuột.
Dùng lời của nàng nói chính là: không có chuyện gì xuất ra thưởng cướp bóc, đề cao một chút nổi tiếng.
Nhưng mà, vật đổi sao dời, lại cùng thất lạc thân nhân gặp lại sau, có nhân chiếm nàng thân phận,
Lại còn lấy tỷ muội tình thâm khóc sướt mướt nhường nàng đại gả. Nàng nói: đừng hào ! Gả liền gả!
Vì thế, đêm tân hôn, tân nương ở sau người đừng một phen 'Ngàn năm thanh phong độ' món chính đao,
Chỉ nghĩ đến một đao đem chú rể chém thành hai nửa, nhiên sau đến đoạt kiếp bản thân nhớ đã lâu bạch y mĩ nhân,
Hồi 'Lục Lâm sơn' trạm cuống bi vài cái đỉnh núi, tự lập xưng vương.
Có thể bạn thích?