tubu2023

tubu2023

6,461 631 27

Lần đầu tiên gặp gỡ, cả Jaemin và Jeno đều không thể ngờ tới một ngày, bọn họ chính là sự chữa lành dành cho nhau cả một đời này. Định mệnh một khi đã gọi tên, cả hai đều không có cách nào trốn tránh được. *** Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, đồng niên, 1x1. Cp: JaemJen, JayRen, MaHae.