VerdaRiddle2108

VerdaRiddle2108

34 1 4

Tôi xin kể bạn nghe về thằng bạn cùng bàn của tôi : Nó học giỏi nhưng cái nết rất kì, nó tuấn tú nhưng không biết sử dụng, nó đôi khi rất nghịch nhưng cũng rất ga lăng, nó cùng bàn mà cảm giác rất xa vời... Ngồi cùng bàn nhưng lại chắn hai cái cặp, ngồi cùng bàn nhưng không trợ giúp nhau câu nào, ngồi cùng bàn nhưng đồ dùng học tập cứ dạt ra hai hướng, đồ bên bạn, đồ bên tôi , nước sông không phạm nước giếng.